۰۱ شهريور ۱۳۸۸

مرگ طبیعت، مرگ انسان

از مجموعه " مرگ طبیعت ، مرگ انسان" جنگل ماشلک. کارهایی از این جنس تلاشی گروهی است که همه افراد در شکل گرفتن آن نقش دارند. تارا با صبرش به من جرأت  می دهد تا در مکانهای مختلف مجموعه ام را کامل کنم. عاطفه نیز نقش موثری در اجرای این اثر داشت
هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی : Security Code :
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
708139